Ventilatie

Om optimaal energie te besparen moet uw woning natuurlijk goed geïsoleerd en kierdicht zijn. Om ons van voldoende “verse lucht” te voorzien is een goed ventilatie systeem een vereiste.

Mechanische afzuig
De meest eenvoudige manier van ventileren is het afvoeren van vervuilde lucht middels een mechanische afzuiginstallatie. De noodzakelijke verse buitenlucht wordt op een bouwkundige wijze toegevoerd.
Nadeel: u voert de warme/koude binnenlucht namelijk direct naar buiten af. Energetisch niet voor de hand liggend.

Gebalanceerde ventilatie
Gaat u uit van optimale energie besparing dan is een WTW (warmte terug win) systeem een goede oplossing. De warmte die uit uw woning wordt aangezogen wordt weer gebruikt om de “verse” lucht die (geheel of gedeeltelijk) van buiten komt te verwarmen. De aangezogen verse lucht wordt gefilterd alvorens deze in de ruimte instroomt.

Principe_warmteterugwinning

< Terug

Thanks for downloading!